Aktuálne: Klub dôchodcov oslávil 40-tku!

Aktuálne: Klub dôchodcov oslávil 40-tku!
17. októbra 2018 Mário Veverka

Klub dôchodcov v Starej Ľubovni oslavuje 40-te narodeniny. Pri tejto príležitosti ocenil primátor mesta jeho dve najstaršie členky – 96-ročnú Máriu Fiedorovú a o šesť rokov mladšiu p. Sumilasovú, ktorá do klubu vstúpila v r. 1985.
Okrúhle jubiluem spríjemnila seniorom vlastná spevácka skupina Prameň, hudobným darčekom od Mesta bola pre nich skupina interpretujúca slovenskú populárnu pieseň 30. až 50. rokov 20. storočia –  Slovak Tango.

Fotogaléria zo slávnostnej schôdzi KD pri príležitosti osláv 40-teho výročia založenia klubu i mesiaca úcty k starším v Kine Tatra: