Aktuálne: Oslavy víťazstva nad fašizmom aj s novinkou

Aktuálne: Oslavy víťazstva nad fašizmom aj s novinkou
9. mája 2018 Mário Veverka

Slávnostnými salvami počas štátnej hymny začali v Starej Ľubovni oslavy 73. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. sv. vojny. Nimi však tohtoročné novinky neskončili. Po vystúpení FS Ľubovňan sa totiž predviedli mladí matičiari s divadelnou scénkou z roku 1944, ktorá priblížila slovenskú partizánsku brigádu (neskôr zväzok) Čapajev a jej veľkú osobnosť – Ľudovíta Kukorelliho. A trochu inú formu mal aj samotný akt kladenia vencov.
Pietnej spomienky pri pomníku padlých sa, okrem zástupcov mesta, okresu, politických strán a hnutí či OV Zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku (SZPB) , zúčastnili aj delegácie SZPB z Popradu a Zväzu vojakov Slovenska z Kežmarku.

Viac v Ľubovnianskych novinách (15. mája) a vysielaní Ľubovnianskej televízie (10. mája).