Aktuálne: Vzácna kniha už v obehu

Aktuálne: Vzácna kniha už v obehu
26. októbra 2018 Mário Veverka

Okres Stará Ľubovňa sa po piatku zaradil k tým, ktoré majú svoju históriu zdokumentovanú v jednom ucelenom diele. Rozsiahla, takmer 600-stranová a 2 kg vážiaca publikácia Stará Ľubovňa – región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša mapuje život okresu od jeho opätovného znovuzrodenia v r. 1968. Do života ju, ľubovnianskou vodou, vetvičkou z vejmutovky a kameňom z jarabinského prielomu, do života odprevadili štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň, prednosta OÚ Peter Sokol, predseda ĽRZMO Ľubomír Rešetár, primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko a riaditeľ ĽOS Martin Karaš.
Slávnostné zasadnutie Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí pokračovalo odovzdaním Ďakovného listu starostom a primátorom 44 sídel okresu.
Viac v Ľubovnianskych novinách a vysielaní Ľubovninanskej televízie.