S akými novinkami prichádzajú základné školy v meste?

S akými novinkami prichádzajú základné školy v meste?
13. septembra 2017 Mgr. Helena Musalová

Počas dvoch prázdninových mesiacov školy rozhodne neodpočívali. V mnohých bežal čulý pracovný ruch a viaceré pre školákov prichystali množstvo zaujímavých noviniek. Aké? Dozviete sa stručne priamo od ich riaditeľov.

vitkovskyRastislav Vitkovský, riaditeľ ZŠ za vodou:
– Počas prázdnin sme maľovali tri triedy, upravovali okolie školy, vyrobili z drevených paliet sedenie pre žiakov na mimoškolské aktivity. Vo vyučovaní sa zameriame na zážitkové učenie, budeme rozvíjať mimoškolské aktivity, podporovať empatické myslenie, dobročinné akcie, pomoc slabším formou zbierok a pod.

heger

Peter Höger, riaditeľ ZŠ na Levočskej ul.: –  Na nový školský rok sme sa zodpovedne pripravili. Počas prázdnin sme sa už tradične venovali estetizácii vnútorných priestorov školy – výmena dverí na prízemí a 1. poschodí, výmena obkladačiek a umývadiel, maľovanie tried a chodieb, montáž nových žalúzií. V učebniach pre 1. a 2. ročník sme vymenili tradičné školské tabule za nové, keramické.

manikovaMonika Maníková, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda: –  Od septembra 2017 začína v škole pracovať inkluzívny tím zložený zo špeciálneho pedagóga, psychológa a asistentov učiteľa. Zavádzame nové voliteľné predmety – konverzácia v anglickom jazyku a varenie. Pribudli nám opäť nové učebne po zrušenom Inštitúte Viktora Trstenského v Starej Ľubovni, preto sme oddelili učebne pre 1. a 2. stupeň. Pre športové triedy, na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a pre športové krúžky, sme vytvorili novú posilňovňu a v kuchyni sme urobili kompletnú opravu omietok a vymaľovali sme ju.

chamillova

Alžbeta Chamillová, riaditeľka ZŠ na Komenského ul:
– V novom školskom roku sme opäť otvorili športovú triedu v 5. ročníku, pokračujeme vo varení pre deti s diagnózou celiakie, máme nové chodníky v areáli školy, zakúpili sme nábytok, pomôcky, prijali nových učiteľov… Novinkou v tomto školskom roku je však zmena organizácie vyučovania. Aby sa žiaci druhého stupňa už nemuseli presúvať počas vyučovania z pavilónu bývalej cirkevnej školy do hlavnej budovy, budú v tejto budove žiaci štvrtého ročníka, a aby sa nemuseli presúvať oni, z pôvodných priestorov šatní je dnes už krásna, nová telocvičňa. Budú ju využívať žiaci počas vyučovania, krúžkov a tiež fitnes klub. Odstránili sme tým dlhoročný problém a veríme, že to ocenia všetky zainteresované strany.

Slavomíra Gribova 1

 Slavomíra Gribová, riaditeľka ZŠ V Podsadku:
– Počas prázdnin sme vymaľovali starú časť budovy, o ďalšie dve sme rozšírili počet špeciálnych tried či upravili areál školy. A došlo tiež k výmene kolektívu.

 

Foto (ĽMS)       

Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 31 (5. september) 

This is a text block. Click the edit button to change this text.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_1/a/c/aca2cee3-477f-4c2b-8b71-c859b1129322/lms.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405