Dom na núdzové bývanie je odsúdený na likvidáciu

Dom na núdzové bývanie je odsúdený na likvidáciu
27. marca 2018 Mgr. Helena Musalová

Mesto Stará Ľubovňa päť domov určených na núdzové  bývanie. Jeden z nich na Ul. SNP sa musí zbúrať. Po 10-tich rokoch užívania je totálne zdevastovaný.

Rodinnému domu č. 17, kde žili tri rodiny, už nepomôžu opravy. „Dom je zdevastovaný nezodpovedným užívaním a poškodzovaním zo strany nájomníkov. Zničená je elektroinštalácia, rozvody studenej vody a stropy nad jednotlivými miestnosťami. Taktiež dvere, okná, podlahy a steny sú v značne poškodenom stave,“ vyjadril sa za správcu domu, firmu Slobyterm, riaditeľ Milan Malast. Ako dodal, zmluvné nájomné vzťahy ukončili nielen s týmito obyvateľmi, ale aj s nájomníkmi domu č. 11. Títo nájomcovia, dokopy 18 osôb, navyše zanechali mestu dlh vo výške 7 050 €. Pohľadávky sú vymáhané súdnou a exekučnou cestou. K zemi pôjde nateraz dom č. 17. „Jednej rodine z tohto domu bolo pridelené náhradné bývanie na Levočskej ulici. Dve rodiny sa vrátili do Podsadku k rodičom, pričom jednej sociálni pracovníci vybavujú bývanie pre rodiny v kríze v zariadení Anima vo Varhaňovciach,“ ozrejmil nám Dušan Kasenčák, vedúci soc. oddelenia a bytovej politiky.
V dome č. 17 bola kedysi aj izba pre bezdomovcov, keďže nebola dlhodobo využívaná, bola obsadená nájomníkmi. „Bezdomovcov riešime operatívne. Ak je to možné, tak okamžite a umiestňujeme ich v zariadení v Žakovciach alebo v zariadení Gréckokatolíckej charity Archa v Prešove. Ak sa to nepodarí okamžite, zabezpečíme im prechodne pobyt v ubytovni na Jarmočnej ul. Naposledy sme vyriešili umiestnenie 6. marca v Prešove, bezdomovec dostal inštrukcie a finančnú pomoc na stravu a cestovné,“ dodal D. Kasenčák.

Veľký problém
S náhradnou výstavbou za dom č. 17 v lokalite SNP radnica neráta. Zamýšľať sa už musí aj nad ďalším nájomným domom v Podsadku, ktorý kúpila za takmer 30 tisíc € v roku 2008 a rovnako je v zlom stave a bude si žiadať rekonštrukciu.
Bývanie pre sociálne slabšie rodiny či núdzové bývanie je ale tvrdým orieškom, čo definuje aj koncepcia bytovej politiky schválená poslancami na roky 2018 – 2023. „Súčasný stav je dlhodobo neudržateľný aj pokiaľ ide o ďalšie lokality. Podsadek je v rámci osady územím, kde ďalšia výstavba už nie je odporúčaná. Schopnejším a mladším rodinám preto plánujeme riešiť nájomné bývanie, a to v objekte internátu na Levočskej ulici vedľa Spojenej školy internátnej. Súčasťou by malo byť aj zariadenie núdzového bývania,“ povedal Aleš Solár, prednosta MsÚ. A problémová sa ukazuje aj Továrenská ul., kde chce mesto riešiť bývanie spolu s miestnymi, ktorí po požiari v roku 2008 bývajú v unimobunkách. A to, ako povedal prednosta MsÚ, mimo mestských prostriedkov a s účasťou obyvateľov tejto časti a z rôznych pôžičkových schém, resp. donorských peňazí.

DSC_0657         

Zbúrať sa musí dom č. 17 (vpravo), ktorý mesto kúpilo a zrekonštruovalo na núdzové bývanie. Vo vedľa stojacej 16-tke býva okolo 40 ľudí, ich dlhy spojené s bývaním predstavujú vyše 6 tisíc eur a riešia sa cez inštitút osobitného príjemcu formou splátok.  

Foto: Peter Šlosár

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 11 (20. marec)