Na dotáciách mesto rozdelilo takmer 130 tisíc €

Na dotáciách mesto rozdelilo takmer 130 tisíc €
4. marca 2020 Mgr. Helena Musalová

DSC_0070

Každoročne približne o takomto čase staroľubovnianske kluby, organizácie či združenia netrpezlivo čakajú na to, koľko im mesto pridelí na dotáciách. Ich žiadosti logicky prekračujú možnosti samosprávy, ktorá na tento účel vyčlenila opäť 130 tisíc eur vrátane limitu primátora (3 900 €) určeného na mimoriadne udalosti v priebehu roka.

Aj keď v minulosti patrilo prideľovanie dotácií medzi búrlivý bod mestského pléna a hlavne oblasť športu bola tá, ktorá najviac vyburcovala zástancov rôznych športových odvetví, tentoraz tieto diskusie prebehli na pôdach jednotlivých komisií a viac-menej ich rozhodnutie poslanci akceptovali s výnimkou podpory OZ Vabec, kde poslanec Filip Lampart predniesol poslanecký návrh zvýšiť im komisiou odporúčanú sumu 800 eur na filmový festival ZDRUFF o 200 eur s tým, že po stovke sa uberie folklórnym súborom Vrchovina a Ľubovňan. Návrh napokon prešiel.

Zmeny v kritériách
Primátor Ľuboš Tomko upozornil na to, že prvý rok bude mesto poskytovať zvýšené výdavky na šport o dotáciu pre, na sklonku roka otvorený, zimný štadión, a to 100 tisíc ročne a načrtol aj možnosť prevádzkovania futbalového štadióna miestnym futbalovým klubom, takže poslanci sa diskusiám o podpore športu zrejme ešte nevyhnú.

Nateraz ale schválili najväčšiu časť dotačného balíka vo výške 91 tisíc eur športovcom tak, ako to navrhla komisia športu a mládeže pri MsZ. Jej predseda Patrik Boďo pripomenul, že k téme rokovala horlivo, zišla sa minulý rok 11-krát a tohto roku štyrikrát. Navyše komisia vypracovala kritériá, ktoré doteraz pri prerozdeľovaní dotácií športu absentovali. „Kluby mali možnosť nahliadnuť do týchto kritérií, ku každému sa prideľovali body. Novinkou bol aj online dotazník, ktorý vyplňovali kluby,“ povedal P. Boďo. Zdôraznil, že pilotné kritériá pripomienkovali aj športové kluby a v budúcnosti budú viaceré objektívne požiadavky zohľadňovať.

Zmenou oproti vlaňajšku prešla aj sociálna oblasť, ktorej komisia mohla prerozdeliť 9 100 €, kým v minulom roku bol každý zo žiadateľov stopercentne uspokojený a 4 250 eur zostalo pre nich k dispozícií, tentoraz  žiadosti o vyše 10 tisíc eur prevyšovali limit. Ako sa vyjadril predseda komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ Peter Hrebík, v porovnaní s ostatnými oblasťami je práve sociálna poddimenzovaná a komisia bude v budúcnosti žiadať isté zrovnoprávnenie.

Dodať treba, že dotácie sa rozdeľujú podľa VZN č. 44 a  od roku 2017 už len v jednej etape. Mesto v minulosti viackrát upravovalo kritériá, stanovilo prísnejšie pravidlá a subjekty si musia na svoju činnosť zháňať financie aj z iných tokov.

Rozdelené dotácie 

Kultúra

Žiadateľ                                     Požadovaná dotácia €          Schválené MsZ €
UM UM, o.z.                                        5000                                 3000
O.Z. Naša Ľubovňa                             740                                   700
Vidiecka asociácia mládeže              1000                                  700
Horolezecký klub VABEC                 2100                                  800
STAROĽUBOVŇAN                           3000                                 1800
FS Ľubovňan                                        7000                                 5500
OZ pri ZUŠ. J. Melkoviča                  4500                                  3900
Ľubovnianska knižnica-
PLNÁ MÚDROSTI                              5000                                 3100
Ľubovnianska knižnica-
SÚ AJ NAŠI                                            300                                  300
Český spolok v Starej Ľubovni           500                                   400
OZ Priatelia hradu                                 900                                  700
Ľubovnianske múzeum                      2920                                2500
OZ Vrchovina                                       3000                                2600
Spolu                                                    35960                              26000
Suma na prerozdelenie:                                                        26 000 €

Sociálna oblasť
Gréckokatolícka charita Prešov –
Dom sv. Anny                                         1500                                1000
Grécko katolícka charita Prešov         3000                                1500
Elixír zdravia, n.o.                                11000                                3600
Ľubovník                                                  2500                                2000
Spišská katolícka charita                       1772                                1000
Spolu                                                        19772                                9100
Suma na prerozdelenie:                                                              9100 €

Šport
MFK                                                           40500                         27000
LIBENOW SQUASH CLUB                     1280                            1280
STOLNOTENISOVÝ KLUB                     21500                          4300
ŠŠK BASKET                                              23000                        10150
ŠKM KARATE KLUB                               20000                         9730
SKI CLUB PROGRESS                               9120                          3780
ŠKM šach, turistika                                    5000                         2080
VKM                                                            35000                        17000
FALCONS St. Ľubovňa                            10000                         5000
OZ WRESTLING                                        6000                          5600
KLUB ŠPORTOVEJ KULTURISTIKY    8000                         4580
Vidiecka asociácia mládeže                        1500                          500
Spolu                                                         180900                        91000
Suma na prerozdelenie:                                                           91 000 €

 

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách 7/2020 (25. február)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_1/a/c/aca2cee3-477f-4c2b-8b71-c859b1129322/lms.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405