Pre držiteľov psov

Pre držiteľov psov
14. júna 2016 Mário Veverka

Mesto Stará Ľubovňa ako správca dane za psa oznamuje držiteľom a majiteľom psov, že po zaplatení dane za psa majú možnosť vyzdvihnúť si vrecúška na psie exkrementy. Pre psa chovaného v bytovom dome v počte 175 kusov, v rodinnom dome 50 ks.
Vrecúška si môžu daňovníci prevziať na mestskom úrade, na referáte daní a poplatkov.