Udalosti v skratke

Udalosti v skratke
2. februára 2018 Mgr. Peter Šlosár