Zmení sa 30-ročná zasadačka?

Zmení sa 30-ročná zasadačka?
13. februára 2019 Mgr. Helena Musalová